Chris Zegers (Van Lanschot Health Care) – Raad van Inspiratie Masterclass NieuweZorg 3.0