Het proces van een Growth Hacker

De term Growth Hacking is betiteld door Sean Ellis. Je kunt gerust stellen dat hij de ‘Godfather’ van het Growth Hacken is. Hij behaalde veel succes door de introductie van het DropBox referral programma. Gebruikers kregen hiermee 500mb extra opslagruimte op hun account, bij het succesvol aanmelden van een vriend of kennis.

Onder Growth Hacking verstaat men met weinig tot geen budget, Apps, Software en/of websites, exceptioneel te laten groeien in hun publieksbereik. Middelen die hiervoor worden ingezet zijn: data analyse, marketing, programmeren, A-B testen en het benutten van psychologische factoren. Alle middelen die met behulp van weinig budget algemene groei stimuleren.

Proces

De groei wordt succesvol bewerkstelligt dankzij het strakke proces dat een Growth Hacker doorloopt.

1. Stap één is het analyseren van de beschikbare data. De data zal helderheid bieden op welke pagina’s, momenten of specifieke onderdelen van bijvoorbeeld een website mensen afhaken, twijfelen of juist acteren zoals in eerste instantie bedoeld was.

2. Brainstormen is de volgende stap. De brainstormsessie richt zich op experimenten die de Acquisitie kunnen stimuleren, Activatie kunnen verhogen, het Retentie percentage verhogen, meer Revenue genereren of bestaande gebruikers motiveren om een Referral uit te voeren.

3. Het resultaat uit de Brainstormsessie wordt zorgvuldig uitgewerkt in een zogeheten “Growth Hack Backlog”. Elk experiment krijgt een naam toegewezen en wordt uitgebreid omschreven. Tevens wordt er per experiment een heldere hypothese uitgeschreven bestaande uit 3 onderdelen: toegewezen metric bijvoorbeeld het aantal E-mail inschrijvingen of nieuwe gebruikers, de prediction met andere woorden het verwachte aantal inschrijvingen. Last but not least The minimum succes criteria ofwel wanneer is een experiment een succes.

De volgende stap is. Het in kaart brengen welke resources (bronnen) benodigd zijn om het experiment op te zetten. Hierin worden de benodigde tools, het aantal uren per afdeling en het budget omschreven.

Uiteindelijk wordt een selectie gemaakt op basis van gradering. Elk experiment krijgt een cijfer toegewezen op basis van: Impact, Confidence, Ease, Relevance en Scalability. Het totale cijfer wordt uiteindelijk door 5 verdeeld met een maximale score van 50.
Hieronder een voorbeeld van een experiment opgenomen in mijn “Growth Hack Backlog”.

Growth Hacking Backlog example
Growth Hacking Backlog example

4. Vervolgens wordt er prioriteit toegewezen aan de uitgeschreven experimenten en worden één of meerdere experimenten uitgevoerd.

5. Na dit experiment is het van belang dat de Data op de juiste manier wordt gelezen, dit toont namelijk aan of het experiment succesvol is of juist niet.

Zodra er een succesvol experiment heeft plaatsgevonden mag dit pas betiteld worden tot een Growth Hack. De vraag is vervolgens hoe schaalbaar de ‘Growth Hack’ is. Op deze manier komt men tot strategische en innovatieve manieren om de groei te stimuleren.

Lees meer over het verschil tussen een Online Marketeer en een Growth Hacker in het opvolgende artikel.


Zowik Abramov