Online Marketeer vs Growth Hacker

In mijn vorige blog introduceerde ik het proces van een Growth Hacker. In dit artikel vertel ik meer over de verschillen tussen een Online Marketeer, Hacker en een Growth Hacker.

Het verschil tussen een online marketeer en een Growth Hacker is soms lastig in woorden uit te drukken. Één ding is zeker; een Growth Hacker heeft een duidelijk motto: “Meten is weten!”

Zodra een marketeer zijn kennis heeft toegepast en er een aannemelijke groei in potentiële klanten is gerealiseerd is het de vraag hoe men ervoor zorgt dat de conversie verhoogd wordt? Hoe zorg je er voor dat de klant het product gaat gebruiken maar vooral ook blijft gebruiken?

Een Online Marketeer richt zijn aandacht vooral op acquisitie en activatie. De Growth Hacker doet een paar stappen meer en kijkt verder.

Dit is gebaseerd op de ‘AARRR funnel’, een start-up metrics model dat in 5 stappen duidelijk in beeld brengt hoe klanten zich gedragen. De AARR funnel is ontwikkeld door Dave Mcclure een ware guru in de startup wereld, ook wel bekend als de oprichter van het wereldberoemde 500 startups programma.

AARRR Metrics Funnel Diagram — image by: SlideModel & Klein Media
AARRR Metrics Funnel Diagram — image by: SlideModel & Klein Media

AARRR Startup Metrics Funnel

Zoals hier boven afgebeeld bestaat het ‘AARRR’ model uit 5 samenhangende onderdelen die het woord ‘succes’ waarde geven.

· Acquisition (Acquisitie) — Hoe vinden gebruikers ons?
· Activation (Activatie) — Hebben gebruikers een positieve eerste ervaring?
· Retention (Retentie) — Komen gebruikers terug?
· Revenue (Inkomsten) — Hoe wordt er geld verdiend?
· Referral (Doorverwijzing) — Verwijzen gebruikers andere door?

Een Growth Hacker richt zich op de 5 kanalen die van belang zijn voor een snelle groei.

Anonymous hacker — image by: Dashmote
Anonymous hacker — image by: Dashmote

Hacker vs Growth Hacker

De term ‘Hacker’ is nogal uitgemolken. Een hippe manier om iets ‘cool’ te laten klinken. Het begrip hacker heeft ook een vervelende bijsmaak. Men associeert het met verstoringen van websites, het openbaar maken van gevoelige gegevens en meer. De Growth Hacker echter, richt zich op het behalen van het uiteindelijk doel bijvoorbeeld acquisitie, activatie, retentie, inkomsten of doorverwijzing.

Growth Hackers gebruiken nieuwe manieren of tools om deze doelen te bereiken. Een Growth Hacker streeft naar een innovatieve oplossing die nog niet eerder succesvol is toegepast.

De term ‘Hacker’ wordt tegenwoordig vaker gebruikt bij iemand die een slimme(re) manier heeft gevonden om een specifiek doel te bereiken, in het geval van een Growth Hacker, om bijvoorbeeld de groei van het aantal gebruikers te stimuleren.


Zowik Abramov